Mateřská škola Sady Nový Jičín, Revoluční 52, příspěvková organizace 
vznikla 1. 1. 2003 jako samostatný právní subjekt sloučením čtyř mateřských škol v Novém Jičíně. Zřizovatelem je Město Nový Jičín. 
Ředitelkou MŠ Sady je Soňa Nevrlová, tel.: 556709495, 777103034.
Zástupkyně MŠ je Eva Sedláčková, tel.: 556709495, 732835106. 
Od 1. 1. 2015 MŠ Sady sdružuje tři mateřské školy: 
  • MŠ Marie Montessori, Revoluční 52 
  • MŠ Jiráskova 10
  • MŠ Smetanovy sady 6
Ve školním roce 2018/19 se v MŠ Sady vzdělává 204 dětí.

 

MŠ Montessori, Revoluční 52 se nachází uprostřed přírodního parku Skalky v historickém objektu Hücklově vile. Ve čtyřech třídách se vzdělává 75 dětí. Vedoucí učitelka je Eva Sedláčková, tel.: 732835106. Bližší informace naleznete na webových stránkách MŠ: 

ms-montessori.webnode.cz/

 

MŠ Jiráskova 10 se nachází uprostřed klidné vilové čtvrti v centru města. Ve třech třídách se vzdělává 81 dětí. Vedoucí učitelka je Bc. Edita Štecová, tel.: 556708899. Bližší informace naleznete na webových stránkách MŠ:

ms-jiraskova10-nj.webnode.cz/

 

MŠ Smetanovy sady 6 se nachází v budově, která typově připomíná rodinný dům, na okraji městského parku. Ve dvou třídách se vzdělává 48 dětí. Vedoucí učitelka je Bc. Andrea Klosová, tel.: 556709105. Bližší informace naleznete na webových stránkách MŠ:

smetanovysady.webnode.cz/
 
 
Náš společný cíl je, aby naše vzdělávání ovlivnilo celou osobnost dítěte:
  • aby dítě získalo zdravé sebevědomí, sebejistotu, bylo schopno přizpůsobit se životu ve společnosti
  • aby dítěti poskytlo základy pro celoživotní učení
  • aby dítě získalo chování a jednání v duchu základních lidských a etických hodnot.
                                                ¨